Extra boost moet waterstof in glastuinbouw mogelijk maken

Door in de kas aardgas als energiebron te vervangen door waterstof, kan een nieuwe grote stap worden gezet worden in de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Op dit moment staan er echter nog een aantal beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten in de weg. Tijdens een bijeenkomst met ondernemers, specialisten en onderzoekers hebben Glastuinbouw Nederland en TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen afgesproken gezamenlijk de knelpunten aan te pakken en zo de introductie van waterstof in de sector op korte termijn mogelijk te maken.

Tijdens de bijeenkomst van 6 september werden de knelpunten van én de kansen voor het gebruik van waterstof als energiedrager geïnventariseerd. Een aantal, veelal regionale, initiatieven lieten zien hoe partijen gezamenlijk kunnen werken aan het wegnemen van de knelpunten. De deelnemers kwamen tot de conclusie dat er veel potentie en commitment is om vanuit de glastuinbouw bij te dragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld door productie en gebruik van waterstof en door het balanceren van vraag en aanbod van energie en energiedragers

Projecten bundelen
Om een boost te geven aan de inzet van waterstof in de sector bundelen Glastuinbouw Nederland en TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen een aantal lopende waterstofprojecten om maximale zodat samenhang en impact te bereiken. Deze bundeling moet de potentie van de glastuinbouw als speler in de waterstoftransitie nadrukkelijker op de kaart zetten.

Bidbook voor participatie overheid
Daarnaast ondernemen beide partijen actie om dit wenkend perspectief onder de aandacht te brengen van de overheid.  In het kader hiervan stellen Glastuinbouw Nederland en TKI Tuinbouw en Uitgangsmaterialen een bidbook op waarin participatie van de overheid wordt gevraagd. Dit bidbook wordt eind oktober aan de overheid aangeboden.