Economische missie Agrofood, Water & Logistiek naar Vietnam

Bent u actief in agrofood, water of logistiek? En wilt u uw marktkansen onderzoeken in Vietnam? Neem dan deel aan de economische missie naar Vietnam. Deze missie staat onder leiding van bewindspersonen en van zakelijk missieleider Ingrid Thijssen (voorzitter van VNO-NCW). De bewindspersonen worden later aangekondigd.

Staatsbezoek

Deze economische missie vindt tegelijk plaats met het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Vietnam. De missie start gezamenlijk in de hoofdstad Hanoi.

Voor wie?

Deze economische missie staat open voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in agrofood, water of logistiek. In het bijzonder vrouwelijke ondernemers worden uitgenodigd om deel te nemen.

Ook worden in Vietnam gevestigde Nederlandse bedrijven met duurzame producten, oplossingen en diensten uitgenodigd om zich aan te melden en aan een sectorprogramma deel te nemen. De bedrijven kunnen er netwerken en hun kansen in Vietnam onderzoeken. Deelnemers komen in contact met mogelijke zakenpartners en/of opdrachtgevers.

Agrofood

Denk hierbij aan innovatieve oplossingen voor de volgende sectoren.

  • Land- en tuinbouw
  • Aquacultuur
  • Agrologistiek
  • Voedselverwerking

Water

Denk hierbij aan waterbeheer en -techniek. En aan de aanpassing aan het veranderende klimaat.

Logistiek

Denk hierbij aan innovatieve, logistieke oplossingen. En aan digitalisering van zeehavens en luchthavens.

Kansen in Vietnam voor Nederlandse bedrijven

Tijdens de missie komt u meer te weten over kansen in de land- en tuinbouw, de watersector en lucht- en zeehavenontwikkeling van Vietnam. Vietnam heeft 100 miljoen inwoners en is een van de snelst groeiende opkomende markten in Azië. Er liggen dan ook veel kansen in de sectoren van deze missie. Ook onderstaande punten maken Vietnam interessant.

  • Vietnam is goed gelegen binnen Azië.
  • Het land heeft een redelijk open economie en een jonge beroepsbevolking.
  • Vietnam heeft veel vrijhandelsakkoorden.
  • De export van Vietnam groeit hard.
  • Nederland en Vietnam zijn belangrijke handelspartners.

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) maakt onderdeel uit van deze missie. Dat helpt u om bewust om te gaan met mogelijke risico’s in de samenwerking met Vietnamese bedrijven en overheden. Door op internationaal maatschappelijk verantwoorde wijze zaken te doen kan in Vietnam een belangrijke bijdrage geleverd worden aan uitdagingen waar het land mee te maken heeft, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid.

Meer informatie