Drie regelingen open: PPS-oproep, Call Supply Chain Security en programma Kennis op Maat

Topsector T&U brengt graag drie regelingen onder de aandacht: de oproep voor PPS-projecten van de Topsectoren T&U, Agri & Food en Water & Maritiem (open vanaf 3 april), het programma Kennis op Maat (open vanaf 11 april) en de nieuwe call voor onderzoeksvoorstellen rondom Supply Chain Security (open vanaf 3 april). Lees er alles over in de Special Regelingen van Topsector T&U.