Drie NWO-projecten zoeken aanpassingen aan microbioom voor duurzamere land- en tuinbouw

NWO wijst in totaal 5,5 miljoen toe aan drie ingediende projecten binnen het programma ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’. 27 Publieke en private partners leggen in totaal nog eens 1,25 miljoen euro in. 13 nationale en internationale kennisinstellingen nemen deel aan de projecten.

Micro-organismen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van gewassen en gezondheid van mens en dier. Mogelijke aanpassing van dit zogeheten microbioom biedt maatschappelijk grote mogelijkheden. Dit microbioom vervult immers belangrijke functies op het gebied van bescherming tegen ziekteverwekkers, het beschikbaar maken van nutriënten en de vertering van voedsel. De drie toegewezen projecten gaan meer inzicht verschaffen in het geheel van micro-organismen, hun functie in de bodem of in de land- en tuinbouw en de transmissie van het microbioom naar mens en dier.

De drie consortia onderzoeken de effecten van het microbioom in de bodem op de gezondheid van de mens, de mogelijkheden om na microbioomaanpassingen betere gewassen te verbouwen en het benutten van peptideproducerende microbiota voor duurzame gewasbescherming.

De consortia richten zich op het verkrijgen van de benodigde kennis om toepassingen mogelijk te maken. Er is behalve een technische opgave, ook een maatschappelijke: innovaties op dit gebied moeten op dat vlak haalbaar zijn. Daarom spelen vraagstukken op het gebied van milieu, wet- en regelgeving en maatschappelijke acceptatie eveneens een rol. Een interdisciplinaire aanpak is daarom van zo groot belang.

Meer info