Drie living labs ondersteunen gemeenten bij gezonde leefomgeving

Hoe kunnen gemeenten bij gebiedsontwikkeling rekening houden met de gezondheid van inwoners? Drie Living Labs ondersteunen gemeenten door het inzetten van instrumenten en maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Hierbij werken zij samen over de domeinen heen. De opgedane kennis is direct toepasbaar in de praktijk.

In zowel landelijk, provinciaal als lokaal beleid groeit het besef dat gezondheid en leefomgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op lokaal niveau -voor gemeenten- is al veel kennis op het gebied van de gezonde leefomgeving. Toch vormen de benutting en toepassing van die kennis een uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken aan gebiedsontwikkeling door het fysieke en sociale domein.

Er zijn drie living labs in het voorjaar van 2023 gestart. Het RIVM ondersteunt de living labs in de uitvoering, aanleveren van relevante kennis, contactpersonen en perspectieven. ZonMw verzorgt de monitoring en zorgt ervoor dat de resultaten breed inzetbaar zijn.

  • Voortbouwen aan gezondheid – Urban Design for Improving Health in Groningen (UDIHiG) van plan naar realisatie
  • Living Lab Lindenholt: de natuurlijke broedplaats voor de wijk
  • RuimteGIDS Living lab: de CHECKGROW als tool voor gezondheid als robuuste waarde in ruimtelijke ontwikkelingen

Lees meer