Drie klimaatslimme landbouwprojecten toegekend binnen het Merian Fund samenwerking India

Het Indiase Department of Biotechnology (DBT) en NWO hebben drie gezamenlijke onderzoeksprojecten toegekend die zich richten op klimaatslimme landbouw.

DBT en NWO werken samen in het programma Samenwerking India-Nederland (DBT) met als doel de langetermijnsamenwerking op het gebied van onderzoek tussen beide landen verder te stimuleren door financiering van gezamenlijk onderzoek, om uiteindelijk de internationale positie en wereldwijde impact van onderzoek te versterken. Er wordt financiering verstrekt aan interdisciplinaire en transdisciplinaire consortia van Indiase en Nederlandse onderzoeksgroepen en stakeholders, voor hoogwaardig onderzoek met mogelijke maatschappelijke en wetenschappelijke impact.

Samenvatting van de projecten
Het Indiase Department of Biotechnology (DBT) en NWO hebben drie gezamenlijke onderzoeksprojecten toegekend die zich richten op klimaatslimme landbouw. Het eerste project, Adaptive Rice Cultivation for a Changing ClimatE (Ad-RiCCE; adaptieve rijstteelt voor een veranderend klimaat), heeft tot doel waterbeheer te combineren met betere rijstrassen die efficiënter omgaan met water om de voedselzekerheid te handhaven en het bespaarde water ter beschikking te stellen aan andere economisch nuttige sectoren.

Het tweede project is FielDHeat: Adapting tomato germplasm to the dry and humid heat of the Indian monsoonal climate (aanpassing van tomatengenetica aan de droge en vochtige hitte in het Indiase moessonklimaat) heeft als doel tekorten in de leveringsketen tegen te gaan met rassen die beter bestand zijn tegen droge en vochtige hitte. Bright spots of climate smart agriculture – learning from high-performing farming systems (BrightspotsCSA; lichtpuntjes van klimaatslimme landbouw – goed presterende landbouwsystemen als leerzaam voorbeeld) is de titel van het derde project, dat tot doel heeft ‘lichtpuntjes’ van klimaatslimme landbouw te identificeren en in kaart te brengen om actiepunten op te stellen voor de transformatie naar klimaatslimme landbouw.

Lees meer op www.NWO.nl