Digitale Meet up: Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

vrijdag, 26 juni, 2020

Ongeveer een jaar geleden presenteerde de sector het Tuinbouwakkoord, met hierin de gezamenlijke ambitie van het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de Coronacrisis. Deze crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Zo zijn er veel vragen over de sterke internationale oriëntatie tuinbouw en de onzekere factoren naar de toekomst. Adri Bom en Jaap Bond, beiden lid van het Regieteam van de crisisorganisatie, kijken met elkaar terug op de afgelopen periode en werpen een blik in de toekomst. Bekijk hier de digitale Meet up terug.

Ook werden gisteren de nieuwe tuinbouwcijfers gepresenteerd die zijn opgesteld door CBS en WEcR. Daarin kwam naar voren dat het gehele tuinbouwcluster een bijdrage van 21,1 miljard euro heeft aan de Nederlandse economie, bijna 3 procent van het BBP. CBS landbouweconoom Cor Pierik lichtte deze toe en liet ook zien wat de invloed van de coronacrisis is geweest op de exportwaarde voor de verschillende sectoren. Download de Tuinbouwcijfers 2019. Greenports Nederland en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen publiceerden hier samen een persbericht over.

Hoe verder?
Wat zijn de effecten van deze crisis op de lange termijn en moeten plannen misschien worden herijkt? Om hierop voorbereid te zijn worden er op dit moment toekomstscenario’s uitgewerkt zodat deze als hulpmiddel kunnen dienen voor ondernemers om keuzes te maken voor de lange termijn. Michiel Gerritsen (namens de tuinbouwbranches) en Nicolas van Geelen (strategisch adviseur Provincie Zuid-Holland) lichten de aanpak voor deze toekomstscenario’s toe. De nieuwe inzichten uit deze toekomstscenario’s worden verbonden met de regio’s,  de verschillende productieclusters en de thema’s van het Tuinbouwakkoord. Deze worden 1 oktober bekend gemaakt tijdens het tweede Nationale Tuinbouwcongres.