Call open voor onderzoek naar aanpak van verbinding stad en land

Momenteel ontbreekt er in Nederland een integrale aanpak waarmee ruimtelijke oplossingen voor het biofysisch systeem kunnen worden aangepakt. Als onderdeel van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, richt de missiegedreven call ‘Stad en land in samenhang’ zich erop om met nieuwe kennis en oplossingen een bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak.

Voor deze call wordt er ingezet op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht tussen verschillende disciplines met relevante

Het doel van deze call is om kennis en inzichten op te doen om Nederland toekomstbestendig te maken door stad en land/stedelijke en landelijke regio’s beter met elkaar te verbinden. Momenteel ontbreekt er een integrale aanpak waarmee ruimtelijke oplossingen voor het biofysisch systeem kunnen worden aangepakt. Deze call richt zich erop om met nieuwe kennis en oplossingen een bijdrage te leveren aan deze integrale aanpak. Dit wordt gedaan op het gebied van: nieuw concepten en visies ruimtelijke ordening, handelingsperspectieven voor bestuurlijke integratie en waardecreatie tussen verschillende actoren met samenwerkingsverbanden en sociale verbanden. Met deze integrale aanpak kunnen opgaves op het gebied van ruimtelijke oplossingen voor het biofysische systeem en demografische, sociaaleconomische ontwikkelingen tot synergie leiden en elkaar versterken.

kennisinstellingen (inclusief hogescholen), publieke en private partners, en midden- en kleinbedrijf. NWO organiseert op donderdag 9 november van 10:30-12:00 uur een online informatiebijeenkomst over deze Call. Meer informatie.