Call open voor AI voor landbouw, horticultuur, water en voedsel

Artificial Intelligence wordt steeds vaker gebruikt in de maatschappij om patronen te detecteren in grote diverse datasets en te helpen bij het oplossen van problemen in complexe systemen. Via de KIC call AI voor landbouw, horticultuur, water en voedsel van NWO – die nu open is – kunnen kennisvragen onderzocht worden voor voor de ontwikkeling en het gebruik van AI-systemen in de context van landbouw, horticultuur (tuinbouw), water en voedsel.

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan minimaal € 800.000 en maximaal € 2.000.000 worden aangevraagd aan NWO-financiering. Daarmee financiert NWO maximaal 70% van de totale projectomvang; de rest van het projectbudget wordt ingebracht via de verplichte cofinanciering. NWO financiert nooit minder dan 50% van de totale projectomvang. De maximale looptijd van het voorgestelde project is 6 jaar.

Op 12 oktober vindt er een informatie- en matchmakingsbijeenkomst plaats over deze call, waar bedrijven, onderzoekers, en maatschappelijke organisaties uitgenodigd zijn om kennis te maken en de samenwerking op te zoeken. Aanmelden.

Met AI-technologie kunnen workflows en besluitvorming verder worden geoptimaliseerd. Er is dringend behoefte aan een bredere blik bij deze optimalisatie, waarbij niet alleen wordt gekeken naar een productiegerichte workflow, maar ook naar maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid op lange termijn. Zowel de watersector als de landbouw-, horticultuur- en voedselsector zijn afhankelijk van numerieke modellering om systemen te analyseren en beheer te optimaliseren. Bij recente modelleringsontwikkelingen is procesmatige modellering nauw verweven met gegevensgestuurde analyses op basis van operationeel beschikbare data. De enorme mogelijkheden van AI-technologie voor deze toepassingen zijn nog lang niet allemaal verkend. Dit programma beoogd het verkennen van deze mogelijkheden van AI-technologie.

Lees meer