CABI, Koppert Biological Systems en Wageningen U&R organiseren conferentie PHAB 2020 – Plants for Life. Doet u mee?

maandag, 24 februari, 2020

De Verenigde Naties (VN) heeft 2020 uitgeroepen tot International Year of Plant Health (IYPH), om zo mensen bewuster te maken van het belang van gezonde planten en de noodzaak om planten te beschermen, ecosystemen te verbeteren en de landbouw verder te verduurzamen. Een en ander uiteraard in het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Developmens Goals).

Deze focus op plantgezondheid is uniek. Voor het eerst staat dit onderwerp op de agenda van de beleidsmakers en het brede publiek. Dat creëert kansen om nieuwe doelgroepen bewust(er) te maken van uitdagingen rondom plantgezondheid, landbouw en gewasbescherming en natuurlijk de mogelijkheden om circulair te werken in de groene sector.

CABI, Koppert Biological Systems en Wageningen University & Research werken in dit kader samen aan een conferentie over plantgezondheid, landbouw en bioscience: PHAB 2020 – Plants for Life. De conferentie wordt gehouden van 9-11 september in het World Forum in Den Haag. Nederland is gekozen als locatie vanwege de leidende rol die de Nederlandse agrarische sector heeft in de wereld. De conferentie is gericht op een internationaal publiek van wetenschappers, overheid, publieke organisaties en bedrijfsleven, streeft naar een gebalanceerd sprekersveld (man/vrouw/jong /oud/internationaal/verschillende sectoren) en zal extra aandacht geven aan (jonge) mensen vanuit lagere inkomst-landen. Ook het bredere publiek wordt bij de conferentie betrokken.

Het streven is naar een conferentie die bol staat van kennis en innovatie, feiten en ervaring, plus inspirerende perspectieven die mensen raken en waarover nog jaren kan worden nagepraat.  Daarom zijn CABI, Koppert Biological Systems en Wageningen Unuversity & Research op zoek naar geinteresseerde partners voor verschillende activiteiten:

  • aanleveren en/of sponsoren van sprekers of deelnemers;
  • het organiseren van een stand tijdens de conferentie;
  • het openstellen van het bedrijf voor bedrijfsbezoeken voor de internationale deelnemers aan de conferentie.

Neem voor meer infomatie contact op met Janny Vos via j.vos@cabi.org