Bollencoaster: telen van bloembollen in sleuven

Bij Wageningen University & Research wordt momenteel onderzoek gedaan naar een zeer innovatief toekomstgericht teeltsysteem waarbij bloembollen los van de ondergrond in sleuven worden geteeld. Om een goed beeld krijgen van de inhoud van dit onderzoek is er door de Bollenacademie een illustratief filmpje gemaakt. Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar, of afbreekbaar) plastic. Het resultaat is een teeltconcept om deze sleuven-methode toe te passen bij hyacint en lelie, waarbij in dit project duidelijk moet worden of het haalbaar is, welke voor- en nadelen er zijn en waar nog uitdagingen liggen. De film is hier te bekijken.

Over dit onderzoek
Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma gefinancierd door onder andere Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De uitvoering van deze publiek-private samenwerking ligt bij een consortium dat bestaat uit de KAVB, Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics, Rabobank Bollenstreek, Hoogheemraadschap Rijnland, Greenport Duin & Bollenstreek en Wageningen University & Research (WUR).

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Rianne van der Hulst (KAVB) via vanderhulst@kavb.nl of met Paul Ruigrok (WUR) via paul.ruigrok@wur.nl