Bidboek Waterstof moet impuls geven aan energietransitie glastuinbouw

Waterstof kan een goed alternatief zijn voor het gebruik van aardgas in de glastuinbouw. Hiermee kan er een grote stap gezet worden in de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Maar er zijn nog flink wat knelpunten op het gebied van financiering en regelgeving. Om deze knelpunten aan te pakken, hebben Anneke van de Kamp en Jaap Bond van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen op donderdag 8 december 2022 het bidboek ‘H2-Impuls in de glastuinbouw’ aangeboden aan Marije Beens, directeur-generaal Agro van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tuinbouwondernemers staan in de startblokken om te investeren in energietransitie. Maar onzekerheden op het terrein van technologie, ruimtelijke ordening, financiering en regelgeving staan nog in de weg om echt grote stappen te zetten op het gebied van waterstof. Daarnaast is er nog veel onderzoek nodig naar de toepassing van deze nieuwe energiebron in de glastuinbouw. Via het bidboek ‘H2-Impuls in de glastuinbouw’ pleit Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) voor de financiering van een programma om deze knelpunten aan te pakken.

Toepassing

De toepassing van waterstof in de glastuinbouwsector is noodzakelijk om klimaatneutraal te zijn in 2040. Zonder regie en collectieve inspanning zijn de risico’s voor ondernemers te groot en bestaat het risico dat waterstofclusters niet van de grond komen. Het beoogde programma ‘H2-impuls in de glastuinbouw’ leidt tot een duurzame versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw, borging van voedselzekerheid en een grote impact op energietransitie in Nederland.

Jaap Bond, boegbeeld van Topsector T&U: “De energiecrisis heeft de druk op het vinden van duurzame alternatieven verder verhoogd. Ondernemers zijn volop bezig met het zoeken van mogelijkheden om van het aardgas af te gaan. De glastuinbouwsector wil daarom het onderwerp waterstof nu goed op de kaart zetten, om uitrol in het tijdvak tot 2040 mogelijk te maken.”

Het waterstofprogramma voor de glastuinbouw is bedoeld als opmaat naar de toepassing van waterstof voor het klimaatneutraal maken van de glastuinbouwsector. Topsector T&U voorziet een meerjarig programma dat ondersteuning biedt aan pilotprojecten en een centraal programmadeel waarbinnen collectieve uitdagingen worden opgepakt

Topsector T&U vraagt de overheid het programma mede te financieren met 10 miljoen euro voor een periode van 2023-2027. De verwachting is dat dit programma zorgt voor een 20 tot 50-voudige multiplier op de investeringen in waterstofclusters in glastuinbouw in 2027.

Download het bidboek ‘H2-Impuls in de glastuinbouw’