Bent u klaar voor de CSRD-richtlijn?

Heeft u al eens gehoord van de Corporate Sustainability Reporting Directive? Deze richtlijn is onderdeel van de ‘EU Green Deal’, en is bedoeld om meer transparantie over de duurzaamheidsprestaties van organisaties te creëren. De Europese Unie verplicht met deze nieuwe richtlijn (grote) bedrijven – ook in Nederland – om over hun prestaties, strategie en beleid op het gebied van duurzaamheid te rapporteren in het jaarverslag. Dit gaat voor alle (grote) ondernemingen in Nederland leiden tot een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering.

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen (zie onderstaande criteria). Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is. Let op: het gaat bij de data om de zogenaamde ‘boekjaren’. 

Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Volgens Jaap Bond, boegbeeld van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, is het essentieel dat bedrijven in de tuinbouw zich voorbereiden op deze richtlijn. “Er komt als bedrijf enorm veel werk op je af. Niet alleen voor de grote bedrijven in onze sector, ook het mkb moet in 2026 aan de CSRD voldoen. Dit betekent dat mkb’ers dit uiterlijk in 2024 moeten regelen om in 2025 CSRD-ready te zijn.” Een bedrijf moet namelijk op tijd kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data, en heeft daarvoor ook tijd nodig om dit in te regelen binnen de organisatie.

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze in hun jaarverslag rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten.  Naast rapportage-eisen binnen het ‘Environmental’ en ‘Social’ domein, worden ook eisen gesteld op het gebied van ‘Governance’ – zoals risicomanagement en zakelijk gedrag.  Tot slot wordt van grote ondernemingen ook verwacht dat zij, naast hun mogelijke impact op de omgeving, ook rapporteren over duurzaamheidsaspecten die significante impact kunnen hebben op de waarde van de onderneming (of wel: dubbele materialiteit).

Met deze richtlijn wordt duurzaamheid geïntegreerd in alle aspecten van de bedrijfsvoering: van governance, strategie, risicomanagement en interne controle-omgeving  tot de interne en externe verslaggeving. Jaap Bond: “Dit betekent concreet dat bedrijven een duurzaamheidsstrategie moeten opstellen en op basis daarvan hun processen en systemen moeten inrichten om de duurzaamheids-doelstellingen te behalen. Aangezien er in het jaarverslag over gerapporteerd moet worden, zal de onderneming hiervoor de juiste data moeten verzamelen en de kwaliteit van die data moeten borgen. Kortom, wees voorbereid!”.

Meer weten over de CSRD-richtlijn?  Bekijk dan het laatste nieuws op de website van de Europese Commissie of raadpleeg de publicaties van het Expertisecentrum Europees Recht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Ook delen partijen als MVO Nederland, Sociaal Economische Raad en de Kamer van Koophandel regelmatig praktijktips, trainingen en/of webinars[.