Belangrijke stap voorwaarts, goed signaal kabinet voor tuinbouw

woensdag, 8 april, 2020

De extra maatregelen die het kabinet op dinsdag 7 april aankondigde zijn een belangrijke stap voorwaarts om de noodlijdende tuinbouw te steunen. “Het kabinet geeft een goed signaal af. Het geeft gehoor aan onze noodsignalen”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep Coronacrisis Tuinbouw.

De coronacrisis treft de sierteeltketen en delen van de groente- en fruitketen hard. Afgelopen week riep de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw het kabinet op een noodfonds voor de sierteelt in te stellen en een pakket van steunmaatregelen voor de groente- en fruitketen. Ook is aanpassing van eerder bekendgemaakte maatregelen als NOW en garantstelling voor kredietverzekeringen gewenst, omdat criteria van die generieke regelingen niet goed uitpakten voor tuinbouwondernemers.

Budget en uitvoering
Volgens Bond zet het Kabinet nu een gedegen framework voor een steunpakket neer waar de tuinbouw gebruik van zal kunnen maken. “Daar kunnen we tevreden mee zijn. De volgende stap moet zijn dat er ruimhartig budget voor beschikbaar komt en het snel tot uitvoering van de regelingen komt. De financiële nood is écht hoog bij een groeiende groep ondernemers binnen een aantal clusters van deze Topsector van onze economie. Wij staan in de startblokken om ervoor te zorgen dat ondernemers snel weer perspectief krijgen op lijfsbehoud.”

Uniek karakter
De tuinbouw kenmerkt zich door een vermeerderings, productie- en verkoopcyclus met levend materiaal. Dit is niet plots uit of aan te zetten. De cyclus levert een continue stroom producten op die als vers is te verkopen en gebruiken. De planning, teelt en afzet kent een zorgvuldig en fijnmazige logistiek proces van zaad en plantgoed tot groente, fruit en sierteeltproduct bij de consument. Bij verstoring van de cyclus of het logistieke proces heeft dat effect op de prijsvorming van het hele aanbod, zo blijkt ook uit de impact van wereldwijde maatregelen die noodzakelijk zijn om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door het verskarakter heeft – bij de huidige ernstige vraaguitval – teveel aan product (vrijwel) geen waarde meer. Afvoer brengt extra kosten met zich mee. Bond: “Gevolg is forse omzetderving, liquiditeitsproblemen en (handels)kredietbeperkingen bij bedrijven. Tegelijkertijd is er het besef dat bij groenten en fruit verstoring in het productieproces nu, impact heeft op de beschikbaarheid van gezond voedsel op de middellange termijn. Deze combinatie van factoren geeft de tuinbouw een uniek karakter en rechtvaardigt ons inziens aanvullende maatregelen van het kabinet.” In de Nederlandse tuinbouw werken zo’n 350.000 mensen in 23.780 veelal MKB-bedrijven.