Bedrijfsleven, kennissector en overheid leggen gezamenlijke innovatie-inzet vast

De gezamenlijke inzet binnen het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet wordt jaarlijks 5,7 miljard euro voor het stimuleren van innovatie binnen de missies en sleuteltechnologieën. Bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en andere (maatschappelijke) organisaties hebben dit afgesproken in het nieuwe Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2024-2027. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft het KIC op 2 november, tijdens de InnovatieExpo 2023 in Rotterdam met meer dan dertig partners ondertekend.

Voor een klimaatbestendig, waterrobuust, duurzaam, gezond en veilig Nederland zijn zowel grote als kleine oplossingen nodig. Van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en sleuteltechnologieën tot praktische en menselijke oplossingen in design en gebruik. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen werken samen aan het stimuleren van innovatie op vijf centrale missies: Energietransitie, Circulaire Economie, Landbouw-Water-Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid.

Kennis en Innovatieagenda’s

Deze missies zijn de basis voor de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA) die de topsectoren samen met publieke en private partners hebben opgesteld. Voor de periode 2024-2027 zijn dat:

De eerste vijf agenda’s gaan over de inzet op de missies, van onderzoek en ontwikkeling (R&D) tot valorisatie en aandacht voor marktcreatie. De KIA’s Sleuteltechnologieën en Digitalisering creëren belangrijke voorwaarden voor realisatie van de vijf centrale missies en economische groei. De KIA Maatschappelijk Verdienvermogen richt zich specifiek op wat er nodig is om van technologische ontwikkeling te komen tot daadwerkelijke versnelling van transities via opschaling van innovatie.

Landbouw, Water, Voedsel

De centrale missie van de KIA Landbouw, Water, Voedsel is een vitaal landelijk gebied en een veerkrachtige natuur in een klimaatbestendig Nederland. Water en bodem zijn sturend, het landbouw- en voedselsysteem is duurzaam en gezond en de delta is veilig. De inzet is op:

  • Veerkrachtige natuur en vitale bodem;
  • Duurzame land- en tuinbouw;
  • Vitaal landelijk gebied in een klimaatbestendig Nederland;
  • Duurzaam en gewaardeerd voedsel dat gezond, toegankelijk en veilig is;
  • Duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee en andere grote wateren;
  • Veilige en weerbare delta.

Meer informatie