Alle informatie over bomen op één website: Bomentabel.nl

Stadswerk en Wageningen University & Research hebben de website Bomentabel.nl gelanceerd. Deze innovatieve online tool is ontworpen om professionals en betrokkenen in de groensector te ondersteunen bij het realiseren van effectief klimaatgroen in stedelijke gebieden. Bomentabel.nl biedt uitgebreide informatie over 359 boomsoorten en cultivars, inclusief hun bijdrage aan ecosysteemdiensten zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit en luchtkwaliteit. De gebruiker kan op combinaties van meer dan 20 kenmerken filteren, om zo de best passende boomsoorten te selecteren.

De website is één van de producten van het Topsector T&U project “Effectief Groen voor Klimaatadaptatie in de Stad” waarin een groot aantal partijen uit de groensector, stedelijk beheer en onderzoek hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van tools voor het realiseren van effectief klimaatgroen in de stad. De data zijn verzameld door Wageningen Research, onder leiding van Jelle Hiemstra, met technische uitvoering door Blunt Communicatieadvies. De boomkwekerijsector heeft met enthousiasme meegewerkt door onder andere foto’s van de meeste boomsoorten te verzorgen.

Voor meer informatie, bezoek Bomentabel.nl.