AgriFoodTop 2023

Op 21 juni vindt de negende editie van de AgriFoodTop plaats, hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector.

In 2023 wordt de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel vastgesteld. Deze agenda geeft de koers weer van het innovatiebeleid van de overheid en de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Martime vanaf 2024.

De AgriFoodTop staat volledig in het teken van de herijking van deze Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Dan worden de contouren van de agenda gepresenteerd en kunt u in interactieve sessies meedenken over de inhoud. Welke maatschappelijke uitdagingen pakken we aan? Waar moeten de accenten liggen? Welke witte vlekken moeten nog worden ingevuld? Uw input is meer dan welkom en wordt meegenomen bij de totstandkoming van de definitieve agenda. Meedenken helpt!

Uiteraard is er ook weer voldoende ruimte om uw netwerk uit te breiden en delen een aantal inspirerende sprekers hun visie op de sector met u! Zodra het programma definitief is, wordt de registratie geopend.

AgriFoodTop 2023: Bepaal de route
Woensdag 21 juni 2023
09.30 – 17.00 uur
Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen-Zeist