AESIS conferentie 2022: Impact of Science

Op 22, 23 en 24 juni vindt de AESIS conferentie ‘Impact of Science’ plaats in Leiden. Deze conferentie is gericht op het stimuleren van de maatschappelijke impact van wetenschap door sterkere langetermijnstructuren voor de uitwisseling van kennis, data, en publiek-private samenwerkingsverbanden

Nu de wereld wordt geconfronteerd met pandemieën, milieuveranderingen en maatschappelijke strijd is de behoefte aan wetenschap om de uitdagingen aan te pakken waarmee onze wereld wordt geconfronteerd, geen nieuw fenomeen, maar een op wereldschaal steeds groter wordende behoefte. Voor de 10e keer op rij organiseert AESIS haar jaarlijkse conferentie over de maatschappelijke impact van wetenschap.

Belanghebbenden binnen en buiten het wetenschaps-ecosysteem kunnen tijdens de conferentie samen komen om in gesprek te gaan over de meest effectieve manier voor het toepassen van beleid, strategieën, methoden en instrumenten om de maatschappelijke impact van wetenschap te optimaliseren en succes te evalueren.

Op deze conferentie zullen hooggewaardeerde en internationaal erkende deskundigen het hebben over de bijdrage van onderzoek aan de kwaliteit van leven en welzijn. De doelstellingen zijn het delen, evalueren en bespreken van best practices over de hele wereld op het gebied van: beleidsstrategieën voor maatschappelijke impact, het creëren van allianties tussen belanghebbenden op lange termijn; regionale, nationale en internationale instrumenten voor het evalueren en bereiken van impact; actuele kwesties over bijvoorbeeld betrokkenheid van het publiek, empirisch onderbouwd beleid, interdisciplinaire benaderingen, en het harmoniseren van definities en uitgangspunten.

Gratis kaarten

De Topsector T&U zit in de adviesraad van het programma en heeft 15 gratis kaarten beschikbaar voor belangstellenden. Interesse? Stuur een mail naar Michiel Roelse, Operationeel Directeur TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Programma

22 june: 09.00 – 21.00, incl. sociaal programma, receptie en diner
23 june: 09.00 – 21.00 incl. sociaal programma and diner
24 june: 09.00 – 21.00 incl. receptie

Locatie: Universiteit Leiden – Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25 2311 ES, Leiden

Meer informatie en aanmelden
Download de flyer

Over AESIS

Het Network for Advancing and Evaluating the Societal Impact of Science (AESIS Network) is een internationale, open community voor verschillende soorten professionals die werken aan het stimuleren van de impact van wetenschap op economie, cultuur en welzijn.