Actieagenda voor een verbeterde kennisdoorstroming in NL tuinbouw

Het Nederlandse Agricultural Knowledge and Innovation System, kortweg AKIS, is sterk ontwikkeld, maar ook versnipperd. Er zijn veel partijen die parallel in het kennissysteem opereren met geen of beperkte coördinatie op sector, regionaal of landelijk niveau. Het gevolg is dat effectieve doorstroming van kennis gelimiteerd kan zijn. Kennis en innovatie zijn belangrijk in het (verder) verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw, daarom is het van belang dat de Nederlandse AKIS versterkt wordt en kennisdoorstroming wordt verbeterd.

Op basis van een enquête, interactieve sessies en resultaten uit het EU project NEFERTITI is in opdracht van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een overzicht gemaakt van belangrijke barrières die kennisdoorstroming in de Nederlandse tuinbouw belemmeren en worden vervolgens aanbevelingen gedaan om gezamenlijk in actie te komen om deze kennisdoorstroming te verbeteren.

Download het rapport ‘Actieagenda verbeterde kennisdoorstroming in de Nederlandse Tuinbouw’