Aanmelden EU CAP netwerk workshop ‘Innovative arable crop protection – using pesticides sustainably’

Het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie (DG AGRI) en de ondersteuningsfaciliteit voor innovatie en kennisuitwisseling | EIP-AGRI organiseren samen de workshop ‘Innovatieve akkerbouw – duurzaam gebruik van pesticiden’. Dit evenement vindt plaats in Amsterdam van woensdag 19 t/m vrijdag 21 april 2023.

De workshop zal zich richten op het uitwisselen van kennis en het delen van innovatieve, inspirerende praktijken die boeren, adviseurs en andere belanghebbenden in de waardeketen kunnen ondersteunen om ervoor te zorgen dat niet-chemische gewasbeschermingsmethoden in akkerbouwgewassen beter worden toegepast door gebruik te maken van economisch en ecologisch duurzame benaderingen. Gedetailleerde informatie over dit evenement is te vinden op deze pagina op de nieuwe website van het EU CAP Network.

Heeft u interessen om deel te nemen en uw kennis, ervaring en innovatieve ideeën te delen, vmeldt u zich dan voor 5 februari aan via het aanmeldformulier. Kijk hier (download) voor meer informatie en het programma.