98 nieuwe projecten voor KIA Landbouw, Water, Voedsel

De oproep voor nieuwe PPS-projecten voor de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel heeft dit jaar 147 voorstellen opgeleverd. Daarmee werd in totaal €79 miljoen budget gevraagd van de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem. De topsectoren hebben daarvan 98 projecten voorgedragen voor honorering. Met deze projecten is € 53 miljoen publiek budget gemoeid en € 50 miljoen cofinanciering. De gehonoreerde projecten dienen een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Streven is dat de projecten uiterlijk 1 april 2022 van start gaan.