8 februari: GreenportLIVE over PPS Fundamentele Systeemsprong

Tijdens ‘GreenportLIVE: PPS Fundamentele Systeemsprong’ op 8 februari staat wordt er na vier jaar onderzoek naar een nieuw teeltsysteem in de PPS Fundamentele Systeemsprong gekeken naar de resultaten. Binnen dit project is veel onderzoek gedaan naar een éénrichtingsysteem voor een aantal gewassen.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er teruggeblikt en vooruitgekeken: waar staan we nu en wat hebben we nodig om de volgende sprong voorwaarts te maken? Er wordt door Peter Kooman, voormalig Lector Aardappelinnovatie, ook een kijkje genomen in de aardappelsector, die een vergelijkbare transitie heeft doorgemaakt.

Achtergrond onderzoek

De noodzaak om andere teeltmethoden te onderzoeken in de bloembollen is groot. Vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings¬middelen te gebruiken groter en eri isde vraag naar minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van bloembollen en er komen steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen mogelijk de oplossing: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan we dit versneld opkweken onder beschermde én optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we dit materiaal buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (het éénrichtingsysteem).

Avond voor de sector

Terugkijken, om je heen kijken en vooruitkijken is het doel van deze avond. We gaan in op de resultaten van het onderzoek in de PPS Fundamentele Systeempsrong bij tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis. Deze avond kun je veel interactie met de partners van het project verwachten, inzicht van nieuwe partijen en hopelijk leggen we met elkaar en Stichting Innovatiefonds Bloembollen een basis voor nieuw onderzoek en toepassing in de praktijk. Kortom: een avond die je niet mag missen als je als teler of adviseur perspectief wilt hebben op een schone en duurzame bollenteelt.

Resultaten

Natalia Moreno geeft een samenvatting van vier jaar onderzoek in tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis (dit onderzoek komt ook beschikbaar in een aantal informatiebladen per gewas). Het collectief van partners heeft veel geleerd, met vallen en opstaan kregen we steeds meer kennis over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van snelle vermeerdering en het telen van bloembollen in bedekte omstandigeheden. Zoals wel vaker levert onderzoek meer vragen op dan het antwoorden geeft. Zeker bij een meerjarig gewas als bloembolen, waarbij je maar één keer per jaar de kans hebt om iets te onderzoeken is het een uitdaging om in een project van vier jaar genoeg kennis te verzamelen om het teeltsysteem écht te veranderen. Maar er zijn stappen gemaakt en er zijn grote verschillen tussen de gewassen! U hoort er meer over op donderdag 8 februari 2024. AANMELDEN

Visie

Deze systeemsprong past binnen de visie van de bloembollensector “Vitale teelt 2030” . We werken toe naar een robuuste toekomstbestendige teelt en geven invulling aan de in april 2019 gepubliceerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 , de gezamenlijke visie van het ministerie van LNV en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven. Een korte toelichting over deze PPS is te vinden op de website van Vitale Teelt bij ‘lopende projecten’.

De uitvoering van het project PPS Fundamentele systeemsprong ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. De Topsector T&U is medefinancier.