5 april: Kenniscafé Klimaatadaptie – handvatten voor boer en tuinder

Op 5 april vindt het Kenniscafé Klimaatadaptatie in de praktijk plaats. Dit Kenniscafé is bedoeld om agrarisch adviseurs/erfbetreders en ondernemers een beeld te geven van hoe de effecten van klimaatverandering uitwerken op bedrijfsniveau, welke concrete handvatten er zijn om op een goede manier om te gaan met droogte en hoe een helofytensloot kan worden ingezet voor het watermanagement op het bedrijf.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op kia-landbouwwatervoedsel.nl/kenniscafe/