4 april: Synergie Meet-Up Cyber Security

Cybersecurity is essentieel voor de Topsectoren T&U en Agri & Food. Maar ook voor de andere topsectoren! Is er verschil tussen cybersecurity voor een kas versus een kantoor? Is er verschil in security in sensoren ivoor de zorg en in de tuinbouw? Is er verschil in cybersecurity voor agroketen versus de energieketen?

Topsector T&U wil meewerken aan de opzet van een gezamenlijk R&D-programma binnen het CS4NL-programma. Om dit programma goed in te richten, organiseren de beide topsectoren op donderdag 4 april de Synergie Meet-Up Cyber Security waarin er wordt ingegaan op dit thema en er samen met u onderzocht wordt waar binnen de Topsectoren T&U en A&F draagvlak is voor participatie.

Meer informatie en aanmelden