375 projectideeën voor Landbouw, Water, Voedsel

vrijdag, 5 juni, 2020

De oproep voor ideeën voor PPS-projecten binnen Landbouw, Water, Voedsel heeft 375 projectideeën opgeleverd. Dat is ruim 100 meer dan bij de oproep van vorig jaar. Met de ideeën is in totaal 190 miljoen euro gemoeid. Het is dit jaar voor het eerst  dat Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een gezamelijke oproep heeft gedaan met de Topsectoren Agri & Food en Water & Maritiem voor  PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. 

Bij het hogere aantal ingediende projectideeën speelt mee dat de Topsector Water & Maritiem in deze oproep volledig meedoet. Ongeveer 30% van de projectideeën en van het gevraagde budget valt onder de missie Kringlooplandbouw, 25% onder de missie Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel en 15% onder één van de twee sleuteltechnologieën. Deze missies en sleuteltechnologieën zijn vanouds het terrein waarop de meeste agrifood- en tuinbouwpartijen actief zijn.

Met de projectideeën is in totaal 190 miljoen euro gemoeid, waarvan bijna 70 miljoen euro voor 2021 benodigd is. Voor dat jaar is 15 miljoen euro beschikbaar.

De komende weken worden de projectideeën getoetst op de mate waarin ze bijdragen aan de prioriteiten en de missies. Uiterlijk 19 juni krijgen indieners een advies voor verdere uitwerking.