32 miljoen voor nieuwe Perspectief-programma’s

Minder CO₂-uitstoot, minder overdracht van virussen door de lucht en een meer duurzame vorm van voedselproductie: zeven consortia van onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden gaan met een budget van 32 miljoen euro technologische innovaties ontwikkelen voor deze en andere maatschappelijke uitdagingen. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit het Perspectief-programma van NWO en betrokken bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Een van de programma’s draait om de duurzame voedselproductie door voorspelbare bodem (SoilProS). De intensieve landbouw heeft geleid tot betere opbrengsten, maar ook tot voedselproductiesystemen die steeds meer broeikasgassen uitstoten en weinig weerbaar zijn tegen extreem weer en ziekteverwekkers in de bodem. Nederland en andere landen binnen de Europese Unie hebben de ambitie om de voedselproductie duurzamer te maken, de natuurlijke weerbaarheid van gewassen tegen ziektes te herstellen en de lucht- en waterkwaliteit te verbeteren. Het verhogen van de biodiversiteit in de bodem is cruciaal om de hiervoor benodigde functionaliteit van de bodem te herstellen. Het SoilProS-programma gebruikt kunstmatige intelligentie om te voorspellen op welke manier biodiversiteit in de bodem de effectiviteit van in te voeren maatregelen kan verbeteren. Lees meer.