3 november: online matchmakingbijeenkomst Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

dinsdag, 20 oktober, 2020

Op 3 november organiseert NWO een matchmakingsbijeenkomst binnen het programma ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’. De matchmakingsbijeenkomst vindt online plaats, van 13:30 tot uiterlijk 16:30 uur.

Over de call
De call ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’ is in augustus geopend en is onderdeel van de missiegedreven thematische programma’s van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC). De call draagt bij aan de doelstellingen van de KIA Landbouw, Water en Voedsel. Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen, waarin onderzoek naar klimaatbestendige land- en tuinbouwproductiesystemen, water- en bodemsystemen en de maatschappelijke aspecten van de innovaties wordt gecombineerd. Voor deze call is een budget van 6 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021.

Interdisciplinaire matchmaking
Het doel van de matchmakingsbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende typen onderzoeksgebieden én professionals uit publieke en private organisaties met interesse in het onderwerp ‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer’ met elkaar in contact te brengen en elkaars behoeften en taal te leren kennen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen te komen van topkwaliteit. Dit sluit aan bij de interdisciplinaire aanpak die binnen het KIC wordt gestimuleerd.

Interactieve sessies
Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies wisselen de deelnemers hun ideeën over interdisciplinaire samenwerking en hun onderzoeksvragen met elkaar uit. Uitdagingen en vooral kansen van interdisciplinair samenwerken staan daarbij centraal. Dit om deelnemers te helpen om uiteindelijk tot goede samenwerking en geïntegreerde onderzoeksvoorstellen van topkwaliteit te komen. Er zal informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Tot slot wordt ruimte geboden om een-op-een met deelnemers in contact te komen.

Aanmelden
Reserveer 3 november in uw agenda en schrijf u direct in voor deelname aan deze matchmakingsbijeenkomst. Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst. Aanmelden kan tot 27 oktober. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.