28 juni: webinar & matchmaking GRC-call

Op 28 juni vindt een webinar plaats over de pilotcall van de Global Research Council (GRC) over Sustainable Development Goals (SDG’s). Aanvragers kunnen hun projectideeën presenteren en er zijn breakoutsessies waar aanvragers en potentiële partners nader kennis kunnen maken.

Het doel van deze pilot call is het bespoedigen van de uitvoering van de SDG’s door het toepassen van de resultaten van lopende of recent afgeronde onderzoeks- en innovatieprojecten. Deze aanpak levert een bijdrage aan de implementatie van de op kennis gebaseerde verwezenlijking van de SDG’s op zowel lokaal als regionaal niveau. De projecten worden gefinancierd door internationale consortia van onderzoekers, uitvoerende partners en belanghebbenden die samenwerken om de onderzoeksresultaten te verbeteren om zo impact te realiseren. Het onderzoek en de resultaten van de gefinancierde projecten dienen maatschappelijke impact te hebben en de bestaansmiddelen van de lokale bevolking te verbeteren. De call wordt ondersteund door elf financieringsinstanties verspreid over vier continenten.

Tijdens het webinar wordt algemene informatie gegeven over de call en nadere uitleg over de specifieke, door Nederland gestelde voorwaarden. Ook is er gelegenheid voor matchmaking. Aanvragers worden uitgenodigd om hun beoogde projectidee te pitchen en er zullen breakout-sessies plaatsvinden waarin aanvragers en potentiële partners met elkaar kennis kunnen maken.

Het webinar zal 28 juni 2022 van 10:00 – 12:00 uur CEST plaatsvinden. U kunt hier aanmelden.