25 miljoen euro voor grensoverschrijdende innovatie

Vanaf 1 september 2023 is de eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open. Kleine en middelgrote ondernemingen die over de landsgrenzen heen samenwerken en innoveren kunnen subsidie aanvragen voor innovaties die maatschappelijke uitdagingen aanpakken.

Maatschappelijke uitdagingen stoppen niet aan de landsgrenzen. Kwesties als duurzaamheid, energie-efficiëntie, technologische vooruitgang en gezondheidszorg vereisen gezamenlijke inspanningen vanuit verschillende perspectieven en expertisegebieden. Om deze uitdagingen aan te pakken, helpt het om de handen ineen te slaan en de krachten te bundelen.

Crossroads Vlaanderen-Nederland zet de komende jaren sterk in op die grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunt tussen 2023 en 2029 kleine en middelgrote bedrijven hun innovaties gericht op maatschappelijke noden te realiseren. Want als drijvende kracht van onze lokale economieën kunnen mkb’ers dicht bij de markt oplossingen ontwikkelen. De focus ligt daarbij op de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide landen bovenaan de agenda staan:

  • Duurzaam ondernemen
  • Duurzame energie
  • Industrie 4.0
  • Gezondheid

Via Crossroads Vlaanderen-Nederland wordt zo bijna 25 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns kent het project 950.000 euro toe. Op die manier draagt Vlaanderen bij aan de klimaatdoelstellingen en versterkt het ook de concurrentiekracht van de regio.

Laagdrempelige ondersteuning

Vandaag stopt het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers jammer genoeg nog te vaak aan de landsgrens. Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads geven Interreg Vlaanderen-Nederland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, LIOF en Innovation Quarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug door mkb’s en kmo’s te ondersteunen in hun zoektocht naar de perfecte partner over de grens en gezamenlijke innovaties te subsidiëren.

Aanvragen

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. Ook kennisinstellingstellingen kunnen bij een consortium aansluiten. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. Kijk hier voor meer informatie.

Over CrossRoads Vlaanderen

CrossRoads Vlaanderen-Nederland bouwt voort op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ van Vlaamse en Nederlandse bedrijven. CrossRoads2 (2016-2020), waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, leidde de totale investering van €7 miljoen aan subsidie tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar! CrossRoads2 Sustainable Energy leverde een geschatte CO2-reductie van 375.000 ton CO2 voor de periode 2023-2027. De ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor leer op basis van mycelium en een longlife batterij voor elektrische scooters zijn een paar mooie innovaties die uit dit project voortvloeiden.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is mogelijk dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de cofinanciering van het Vlaams Gewest, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (NL), Zuid-Holland, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg (BE).