200 deelnemers denken op AgriFoodTop Plus mee over kennis- en innovatieagenda

Op 21 juni kwamen 200 ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers tijdens de AgriFoodTop Plus samen om de contouren van de nieuwe kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel te bespreken. In interactieve sessies werden de nieuwe missies en dwarsdoorsnijdende thema’s besproken en konden de deelnemers aangeven waar zij accenten zouden willen leggen en welke witte vlekken geadresseerd zouden moeten worden.

De deelnemers waren niet alleen actief in de agrifoodsector, ook spelers uit tuinbouw- en watersector dachten mee over de nieuwe agenda. De feedback wordt op dit moment verwerkt in de kennis- en innovatieagenda. Samenvattingen van de sessies verschijnen binnenkort hier op de website. Hier zijn nu al de plenaire presentaties terug te vinden.