18 maart: netwerkbijeenkomst Plantgezondheid in Nijkerk

woensdag, 19 februari, 2020

Op 18 maart organiseert BO Akkerbouw samen met Regiebureau POP, de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen de netwerkbijeenkomst Plantgezondheid. Doel: kennis uitwisselen met beleidsmakers en onderzoekers over lopende onderzoeken met betrekking tot plantgezondheid. De bijeenkomst vindt plaats bij De Schakel in Nijkerk.

In veel projecten met subsidie van de topsectoren, POP3 of Horizon 2020 wordt kennis op het gebied van plantgezondheid ontwikkeld. Daarnaast zorgen weer andere projecten ervoor dat de kennis zo snel mogelijk in de praktijk wordt toegepast. Dit allemaal in het belang van duurzame land- en tuinbouw en het inkomen van boer en tuinder. Er gebeurt veel. Daardoor bestaat de behoefte aan meer verbinding tussen de activiteiten en gezamenlijke ontwikkeling. . Centraal in de bijeenkomst staat de ontwikkeling en praktijktoepassing van kennis rondom vier thema’s:

  • Waarneming en Beslissings Ondersteunende Systemen
  • Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk
  • Biodiversiteit
  • Bodemweerbaarheid

Meer informatie en aanmelden.