15 december: webinar Weerbaar Telen

Op woensdag 15 december organiseert Hogeschool Inholland van 13-15 uur een webinar over weerbaar telen voor docenten groen onderwijs, studenten, tuinders en groene ondernemers.

Onder plantweerbaarheid wordt verstaan het vermogen van een plant om zich te verdedigen. Wilt u alles weten over dit ‘immuunsysteem’ en de plant actief aanzetten met teeltomstandigheden, meldt u zich dan nu aan voor dit webinar via deze link.

Deelnemende organisaties, inleiders en onderwerp:

 • Hogeschool Inholland – Frank van der Helm met Weerbaar Telen waarom nu?
  Frank van der Helm is docent onderzoeker bij Hogeschool Inholland bij de opleiding Tuinbouw en Agribusiness. Voor de opleiding verzorgt hij voornamelijk de teeltkundige vakken. Hierbij stelt hij onderzoekend leren centraal, bij voorkeur in de omgeving van een praktische opdracht in samenwerking met het bedrijfsleven. Hierbij zet hij zijn kennis en ervaring op gebied van teelt en duurzaamheid in die verkregen is door zijn werk in onderzoek en ontwikkeling bij achtereenvolgens Innoveg/Seminis, MPS en Wageningen UR. Voor de training adviseren gewasbescherming verzorgt Frank het onderdeel plantweerbaarheid, en ook voor de specialisatie teelt en veredeling bij Inholland. In zijn bijdrage aan het Webinar zal hij antwoord proberen te geven op de vragen: Waarom houden we ons juist nu bezig met weerbaar telen en wat kunnen we er nog (meer) van verwachten?
 • Plantmonitoring – Peter Geelen met Het Nieuwe Telen en plantweerbaarheid.
  Peter Geelen is gefascineerd door planten en gespecialiseerd in plantmonitoring in kassen. Hij richt zich op processen en is altijd nieuwsgierig naar de achtergrond. Zijn aanpak is gebaseerd op een systeem van balansen die de plantprocessen verbindt met de fysieke achtergronden van het kasklimaat. Hij is al jaren actief met trainingen, advies en onderzoek om de glastuinbouw duurzaam te laten groeien. Peter Geelen hielp mee aan de ontwikkeling van de fundamenten Het Nieuwe Telen), een project gefinancierd door de Nederlandse telers (LTO Glaskracht) en de overheid (Ministerie van Economische Zaken). De uitgangspunten van Het Nieuwe Telen zijn in 2015 gepubliceerd in “De basisprincipes van Het Nieuwe Telen” waarvan hij coauteur is. In 2018 verscheen een wereldwijd vervolg op dit concept in het boek Plant Empowerment.
 • Universiteit Utrecht – Corné Pieterse met Het microbioom van planten, mogelijkheden voor het verduurzamen van land- en tuinbouw.
  Corné Pieterse doet onderzoek naar het immuunsysteem van planten op cellulair en genetisch niveau. Met dit onderzoek laat hij zien op welke manieren planten zich optimaal kunnen beschermen tegen aanvallers (ziektes en plagen) en hoe ze de gunstige microflora in de bodem optimaal benutten. Deze kennis wordt wereldwijd toegepast om belangrijke voedselgewassen op een duurzame manier te verbeteren.

 • Koppert Biological Systems – Ellen Klein met Weerbaar Telen: De plant weet al hoe het moet!
  Ellen Klein is consultant plantgezondheid bij Koppert Biological Systems en adviseert aardbeitelers en in toenemende mate ook siertelers hoe zij een weerbaar gewas kunnen telen. Daarnaast begeleidt Ellen zowel praktijkproeven als proeven waarbij producten worden getest en hierdoor kan zij onderzoeksresultaten direct vertalen naar de praktijk. Door jarenlange ervaring in advies en onderzoek met biologische bestrijding is de dynamiek in ziekten en plagen haar goed bekend en komt gewasbescherming en plantgezondheid bij elkaar. Altijd op zoek om voor telers een nog betere oplossing te vinden.

Dit webinar is een product van het OnderwijsverniewingsProgramma (OVP) en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV.