15 december: presentatie resultaten Seed Money Projecten 2022

In 2022 zijn er vijftien Seed Money Projecten uitgevoerd bij de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlandse bedrijfsleven (mkb) uit de sectoren agri & food en tuinbouw & uitgangsmaterialen. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem.

Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling voor de jaarlijkse PPS-call, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, het ministerie voor Buitenlandse Zaken of een internationale organisatie.

De Seed Money Projecten worden gepresenteerd op donderdag 15 december 2022 tijdens een  online bijeenkomst (voertaal = Engels). Het programma is verdeeld in vier blokken waarin we u meenemen naar de SMP-projecten in landen over de gehele wereld!

  • 09.00 -10.00 uur    Valorisation waste / side streams: Maleisië, Indonesië, Ecuador
  • 10.40 -11.40 uur    Sustainable animal production systems: Nieuw Zeeland, Filippijnen, VS, Kenia
  • 12.30 -13.30 uur    Sustainable plant production systems: Zuid-Korea, Japan, Spanje, Colombia
  • 14.10 -14.50 uur    New Proteins & others: Chili, Duitsland, Kenia

Tijdens de presentaties gaan de trekkers van de projecten in op het resultaat van het SMP en de mogelijke follow up. Naast de trekkers vanuit onderzoek en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigers vanuit de topsectoren, de coördinatoren internationalisering van beide topsectoren, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en RVO uitgenodigd. Het doel is om gezamenlijk een beeld te vormen van de effectiviteit van het instrument en van de kansen die de verschillende SMP’s bieden op een vervolgtraject.

De bijeenkomsten zijn openbaar, u kunt deze aankondiging doorsturen naar bedrijven en organisaties in uw netwerk. Voor deelname kunt u zich hier aanmelden. U kunt aan alle presentaties deelnemen of een keuze maken voor een of meerdere blokken. Bekijk hier het volledige schema inclusief de sprekers.