14 nieuwe projecten brengen kennis in de praktijk

Dit jaar starten 14 nieuwe Kennis-op-Maat-projecten. In deze projecten staat de doorstroom van bestaande kennis naar de praktijk centraal. De projecten komen voort uit een oproep die de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen samen hebben gedaan in september.

In het programma Kennis op Maat gaat het om het vertalen van (theoretische) kennis naar handelingsperspectief voor de ondernemers in het MKB en de agrarische sector. Ook toekomstige ondernemers behoren tot de doelgroep. Daarom wordt in een aantal projecten ook samengewerkt met de groene HBO-instellingen. Projecten kunnen resulteren in verschillende overdrachtsvormen, variërend van een eenvoudige instructie in de vorm van een stappenplan tot een masterclass of peer-to-peer-coaching. De vorm is vrij zolang het functioneel is, aansluit op de behoefte van de ondernemers en kosteneffectief is.

Kennis naar de praktijk

De nieuwe Kennis-op-Maat-projecten ontsluiten kennis op verschillende terreinen. Zo gaat een project aan de slag met de vertaling van wetenschappelijke kennis uit verschillende bodemprojecten naar bruikbare informatie voor de praktijk en ontwikkelt een ander project een adviestool voor toepassing van functionele agrobiodiversiteit voor zowel de land- als tuinbouw. Ook wordt er de komende tijd gewerkt aan kennisverspreiding rondom het gebruik van natuurlijke geneesmiddelen in de veehouderij, worden de laatste inzichten op het gebied van hokverrijking met varkenshouders gedeeld. Ondernemers in de blauwe economie kunnen, net als vorig jaar, een serie masterclasses op het gebied van ondernemerschap volgen en levensmiddelenbedrijven krijgen de mogelijkheid om bijgepraat te worden over de nieuwste waterbesparende technologieën.

Veel belangstelling

In vergelijk met eerdere oproepen voor Kennis-op-Maat-projecten was er veel belangstelling voor de regeling. Ook de kwaliteit van de ingediende voorstellen was opvallend hoog. Voor de volgende indienronde stelt het ministerie van LNV budget beschikbaar om naast Wageningen Research ook andere kennisinstellingen te kunnen betrekken. In totaal is met de projecten bijna 1,3 miljoen euro gemoeid.

De precieze datum van de volgende openstelling is nog niet bekend, maar wordt tijdig via de nieuwsbrief bekend gemaakt.