14 december: presentatie Seed Money Projecten

In 2023 zijn 15 Seed Money Projecten uitgevoerd bij de TopsectorenTuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’) voor internationale samenwerkingsverbanden voor het Nederlandse mkb uit de Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sector. Hierbij staat het vormen van een consortium centraal. Het doel van een SMP is om bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling van een lokaal land- en of tuinbouwsysteem.

Het resultaat van een Seed Money Project is een plan voor haalbaarheid van internationale samenwerking. Dit kan zijn een onderzoeksvoorstel bij Wageningen Research of een andere kennisinstelling voor de jaarlijkse PPS-call, maar ook een plan voor een andere regeling via bijvoorbeeld RVO, BuZa of internationale organisatie.

De Seed Money Projecten worden op donderdag 14 december 2023 gepresenteerd via een digitale websessie. De trekkers van de projecten, onderzoek en bedrijfsleven, gaan in op het resultaat van het SMP en de mogelijke follow up. Daarnaast zijn zijn vertegenwoordigers van TKI-A&F en TKI-T&U, de coördinatoren internationalisering van beide topsectoren, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en RVO uitgenodigd. Doel is om gezamenlijk een beeld te vormen van de effectiviteit van het instrument en van de kansen die de verschillende SMP bieden op een vervolgtraject.

De bijeenkomsten zijn openbaar, u kunt deze aankondiging doorsturen naar bedrijven en organisaties in uw netwerk. Voor deelname graag aanmelden bij peter.ravensbergen@wur.nl. Bekijk hier het programma.