13 december: werkconferentie Netwerk Learning Communities

Op 13 december (van 9.00 tot 12.30 uur) organiseert het landelijk Netwerk Learning Communities een (gratis) online werkconferentie. Centraal daarin staat het verbinden van de verschillende perspectieven op Learning Communities zodat bestaande en nieuw te starten netwerken versterkt kunnen worden. Hoe kunnen we bestaande kennis rond Learning Communities combineren, benutten en ontsluiten in instrumenten voor de praktijk? Op welke manier(en) kun je gezamenlijk leren faciliteren en stimuleren? En hoe komen we tot een gemeenschappelijke taal voor het inrichten, begeleiden en verduurzamen van Learning Communities? Denk mee!

Via een plenair programma en 3 rondes met interactieve breakoutsessies stimuleert de bijeenkomst een kruisbestuiving tussen onderzoek, beleid en praktijk. Waarin je als deelnemer kennis kunt halen en brengen waarmee je je eigen netwerkpraktijk een stap verder brengt.

Programma en aanmelden
Kijk voor het programma op de website van het Netwerk Learning Communities. U kunt zch hier direct aanmelden voor de online werkbijeenkomst.