12 november: online matchmakingbijeenkomst Aquatische voedselproductie

maandag, 26 oktober, 2020

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) is het mogelijk om voorstellen in te dienen voor de call Aquatische voedselproductie. Op 12 november organiseert NWO een online matchmakingbijeenkomst, van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

Over de call
Aquatische voedselproductie is onderdeel van hoofdlijn 1 (MISSIE) van het KIC. Deze calls nodigen uit tot onderzoek dat bijdraagt die aan het realiseren van de missies binnen het KIC. Daarbij gaat het zowel om technologische als maatschappelijke aspecten, met bijdragen van onderzoekers uit verschillende disciplines. Consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners kunnen voorstellen indienen voor onderzoek naar een duurzame aanpak van de productie van voedsel en biogene grondstoffen op de Noordzee, waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor de maatschappelijke opgave. Voor deze call is een budget van 5 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 26 januari 2021. Deze call draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel. > Bekijk de programmapagina van Aquatische voedselproductie

Interdisciplinaire matchmaking
Het doel van de matchmakingbijeenkomst is om onderzoekers uit verschillende disciplines én professionals van publieke en private organisaties met interesse in het onderwerp aquatische voedselproductie met elkaar in contact te brengen en mogelijke samenwerkingen te verkennen. De bijeenkomst beoogt nieuwe verbindingen te leggen en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen om zo te komen tot geïntegreerde onderzoeksvoorstellen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek.

Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies spreken de deelnemers over interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij hun onderzoeksinteressen met elkaar uit. Er zal ook informatie worden gegeven over de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Tot slot wordt ruimte geboden om met andere deelnemers in contact te komen. > Meer over interdisciplinaire samenwerking

Datum: 12 november 2020
Tijdstip: 13.00 uur t/m 16.00 uur
Locatie: online, link ontvangt u na inschrijving
Registratieuiterlijk op 9 november, via deze link. Deelname is gratis

Meer informatie over het programma en deelnemers ontvangt u in aanloop naar de bijeenkomst.