11 november: webinar over sectorstudie reststromen tuinbouw in Spanje

Op donderdag 11 november organiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) samen met de Nederlandse ambassade in Madrid de virtuele presentatie van de sectorstudie over het hergebruik van reststromen van de tuinbouw in de verwerkende industrie. Locatie: online -10:30 – 11:45 uur. 

In Spanje groeit de vraag naar kennis en producten die bijdragen aan een circulaire economie. Vergroening, verduurzaming en digitalisering zijn prioriteiten voor de Spaanse overheid. Dit biedt ook mogelijkheden in de tuinbouwsector. De Spaanse tuinbouw teelt elk jaar 20 miljoen ton aan groente en fruit op 800.000 hectare. Bij de productie en de verwerking ontstaan reststromen. Nederlandse kennis en technologie kan een bijdrage leveren aan het hergebruik van deze reststromen. Dit sluit aan bij de Nederlandse beleidsdoelstellingen voor het tegengaan van voedselverspilling en klimaatverandering en het implementeren van kringlooplandbouw.

Heura heeft een sectorstudie uitgevoerd over het hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Het gaat vooral om reststromen die voortkomen uit de verwerking van de tuinbouwproducten in de verwerkende industrie. De sectorstudie is uitgevoerd i​​​​​​n opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse ambassade in Madrid.

Wat komt aan bod?

Tijdens de presentatie hoort u de stand van zaken en ontwikkelingen in Spanje. Heura informeert u over het type reststromen, de Spaanse wet- en regelgeving, de verschillen per regio en de mogelijkheden. Een ondernemer deelt zijn/haar ervaringen in deze sector in het land. U hoort ook waarom de branche interesse heeft in Spanje. RVO vertelt welke ondersteuning Nederlandse bedrijven kunnen verwachten bij het verkennen of betreden van de Spaanse markt. Het rapport wordt na afloop gedeeld met de deelnemers aan het webinar.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor Nederlandse bedrijven met expertise over en ervaring met het hergebruik van organische reststromen uit de tuinbouw. Ook kennisinstellingen en brancheorganisatie worden van harte uitgenodigd deel te nemen.

Programma en aanmelden

Kijk voor het volledige programma en aanmelden op www.RVO.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp -> Onderzoek in Spanje naar hergebruik van reststromen uit de tuinbouw | Spanje | Agroberichten Buitenland
Wilt u meer weten over het webinar, dan kunt u contact opnemen met Corka Scheeringa van RVO via  corka.scheeringa@rvo.nl of met de ambassade in Madrid via mad-lnv@minbuza.nl.