1 juli: webinar over innovatiesamenwerking Japan op terrein van robotisering en digitalisering in glastuinbouw en open teelt

woensdag, 17 juni, 2020

De Ambassade in Tokyo en RVO organiseren op woensdag 1 juli een webinar om de plannen voor een agri-food innovatiemissie naar Japan te presenteren. Focus van deze missie ligt op kennisontwikkeling rond digitalisering, specifiek gericht op robotisering in de glastuinbouw en open teelten. Doel is om nieuwe innovatie-samenwerkingen te verkennen en contacten op te bouwen met de relevante stakeholders in Japan. De missie is bedoeld voor kennisinstellingen en ondernemers in land- en tuinbouw, evenals ondernemers in de hightech (HTSM) industrie met interesse in agri-food toepassingen. 

Nederland heeft wereldwijd een uitstekende reputatie op land- en tuinbouwgebied, als pionier en innovator om zeer efficiënt maar ook steeds duurzamer veilig en gezond voedsel te produceren. Deze kennis en de oplossingen die daaruit ontwikkeld zijn, worden dan ook internationaal gedeeld en verkocht. Om ook in de toekomst voorop te blijven lopen is internationale samenwerking van belang, om zo met slimme partners sneller tot nieuwe kennis- en technologieontwikkelingen te komen die Nederlandse bedrijven wereldwijd kunnen vermarkten. In dit kader is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aantal bilaterale innovatiesamenwerkingen opgezet, waaronder een meerjarig traject met Japan. 

Om deze kansen nader te verkennen en contacten te leggen, organiseren RVO en de Nederlandse Ambassade in Tokyo dit najaar een innovatiemissie naar Japan. Verdere achtergrond en informatie rondom deze plannen  worden toegelicht worden in een webinar op 1 juli, van 09.00 – 10.30 uur. 

Aanmelden voor het webinar
Meer informatie over het webinar en innovatietraject