1 december: Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology”

Meld je nu aan voor “Future Trends & Innovations, the next step in horticulture technology” op donderdag 1 december in het World Horti Center. Deze editie van het jaarlijks terugkerende event focust zich op de energiecrisis en hoe innovaties ingezet kunnen worden om sterker uit de crisis te komen. Onder meer Drs. Cora van Nieuwenhuizen zal ingaan op de centrale vraag: “Hoe innoveren we de energiecrisis uit?”.

De glastuinbouwsector levert via warmtekrachtkoppelingen (WKK) ruim 10% aan het net en draagt daarmee bij aan de energievoorziening. Tuinbouwbedrijven kunnen on demand energieleveren, ook wanneer er geen zon of wind is. Daarnaast kunnen kassen het energienet ontlasten bij overschotten. De glastuinbouw vervult daarmee een onmisbare rol in de energievoorziening. Anderzijds is de glastuinbouw een energie-intensieve sector en daarmee afhankelijk van energiebedrijven en de marktomstandigheden. Kortom; het wederzijdse economische belang is groot!

Keynote Drs. Cora van Nieuwenhuizen | Voorzitter Energie-Nederland

Drs. Cora van Nieuwenhuizen is voorzitter van Energie-Nederland en voormalig minister Infrastructuur & Waterstaat. Energie-Nederland is de branchevereniging van energiebedrijven. Samen vertegenwoordigen zij bijna 90% van de markt voor producenten, leveranciers en handelaren van elektriciteit, gas en warmte. Als voorzitter van de branchevereniging deelt Cora van Nieuwenhuizen haar visie op de huidige omstandigheden en de energietransitie.  

Parallelsessies met lange en korte termijn innovaties

De ontwikkelingen rondom energie-efficiënt telen zijn volop in beweging. In verschillende break-out sessies wordt dan ook ingegaan op de korte en langere termijn innovaties die een belangrijke rol spelen bij het beteugelen van de energiecrisis. Onder meer Source, DivisionQ, Glastuinbouw Nederland, Kas als Energiebron, Greenport West-Holland en deelnemers van HortiFootprint zullen ten tonele verschijnen. Ook de resultaten en beloftes van het innovatieprogramma van TNO en Hortivation worden besproken.

Programma

14:30 – 15:00 uur            Inloop
15:00 – 16:10 uur            Plenaire key-note
16:10 – 16:30 uur            Pauze
16:30 – 16:55 uur            Parallelsessies ronde 1
17:00 – 17:25 uur            Parallelsessies ronde 2
17:30 – 19:30 uur            Netwerkborrel + buffet

Meer informatie en aanmelden