1 april: openstelling Call 2020

maandag, 16 maart, 2020

De jaarlijkse Call van Topsector T&U gaat dit jaar open op 1 april 2020. Dit jaar wordt de Call samen met de Topsectoren Agri&Food en Water & Maritiem uitgezet. Er is ca 15 miljoen euro beschikbaar voor 2021, in de vorm van capaciteit bij Wageningen Research en als PPS-toeslag bij WR en bij andere kennisinstellingen. De drie topsectoren werken in deze call met elkaar samen om zo tot meer gezamenlijke projecten te komen.

Net als vorig jaar is er eerst een fase van projectideeën die worden getoetst op bijdrage aan de Kennis- en Innovatieagenda ‘Landbouw, Water, Voedsel’. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 1 juni en de sluitingstermijn voor volledige voorstellen 15 september.  Meer informatie staat vanaf 1 april op www.TopsectorTU.nl