Logo Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Onze ambitie is een klimaatneutrale tuinbouw in 2030

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) gelden als dé wereldwijde duurzaamheidagenda en zijn de 17 doelen om van de wereld in 2030 ‘een betere plek’ te maken.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) gelden als dé wereldwijde duurzaamheidagenda en zijn de 17 doelen om van de wereld in 2030 ‘een betere plek’ te maken. Ook het nationale missiegedreven innovatiebeleid, waar in onze sector met name het thema ‘Landbouw, water, voedsel’ een belangrijke rol speelt, sluit naadloos aan bij de SDG’s. Bij elk van de 17 SDG’s is wel een project, proces of product te noemen waarop de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) de positieve impact kan vergroten of juist de negatieve impact kan verminderen.

De topsector heeft samen met bijna 20 bedrijven de brochure 'Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en SDG's: voorbeelden uit de praktijk' gemaakt. Deze publicatie laat een aantal vooruitstreven projecten zien. Dit zijn voorbeelden die duidelijk maken hoe de Topsector T&U als geheel een grote impact heeft op het realiseren van de SDG’s. We willen met deze publicatie laten zien waar we staan, maar willen onszelf ook een spiegel voorhouden en andere bedrijven en sectoren inspireren om werk te maken van de SDG’s. De brochure is uiteraard ook in het Engels beschikbaar: 'Top sector Horticulture & Starting Materials and SDG's: practical examples'.

Meer informatie:
Gert Stiekema
gertstiekema@topsectortu.nl
+31 (0)70 349 0301

SDG's