Dutch Food Week van 7 t/m 14 oktober

Dutch Food Week is de nationale week van ons eten waarin heel Nederland bewust gemaakt wordt van ons voedsel. Door honderden activiteiten die in de week van 7 t/m 14 oktober plaatsvinden kan iedereen meedoen. Dutch Food Week organiseert zelf een aantal nationale activiteiten, maar ook de partners dragen bij aan een heerlijke week met…

Read More

Oproep open voor op natuur gebaseerde oplossingen voor biodiversiteit, menselijk welzijn en transformatieve verandering

De oproep Biodiversa+ heeft een oproep voor onderzoeksprojecten geopend rondom ‘“Nature-Based Solutions (NBS) for biodiversity, human well-being and transformative change”. Deze oproep is gericht op het ondersteunen van onderzoek naar biodiversiteit om een ​​beter inzicht te krijgen in de omslagpunten en afwegingen en onderliggende mechanismen die van invloed zijn op op natuur gebaseerde oplossingen en…

Read More

Oproep geopend voor projecten voor programma Kennis op Maat

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat (KoM). Jaarlijks stelt KoM voor dit programma 2,5 M€ aan WR-capaciteit en 0,2 M€  aan capaciteit bij andere kennisinstellingen  beschikbaar voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor…

Read More

Subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw = open

Wilt u energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren? Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kunnen glastuinders en samenwerkingsverbanden hiervan energiebesparende maatregelen nemen. De aanvragen kunnen ingediend worden van 5 oktober tot en met 20 oktober 2023. Meer informatie.

Read More

Uitbreiding lijst energie investeringen

De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen…

Read More

Lees het laatste nieuws uit Topsector T&U

Lees het laatste nieuws uit Topsector T&U met een uitbreiding van de lijst energie investeringen, Energie-efficiëntie glastuinbouw, Dutch Food Quiz, Topsector T&U Innovation Prize en TUx Innovation pitches, terugblik op MeetUp High Nature or High Tech, NWA-ORC 2023 nu open voor onderzoeksvoorstellen, subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland, Kennis-op Maat gaat bijna open, event Floricode over digitale…

Read More

Meetup High Nature or High Tech: technologische teelt is voor voedselzekerheid essentieel

In de maatschappelijke discussie rondom de noodzakelijk transitie naar een duurzamere landbouw hoor je steeds vaker ’maatschappelijke’ vraagtekens bij high tech landbouw. Technologie werkt niet. Draagt niet bij aan Sustainable Developments Goals. Ouderwets is toch beter. Een ontwikkeling die ook afstraalt op tuinbouw. Bloemen in kassen moet dat wel? Waarom bollen telen in Nederland? En…

Read More

3 november: Human Capital Festival

De Human Capital Topsectoren organiseren op vrijdag 3 november een inspirerende bijeenkomst waarin de kracht van de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek binnen Learning Communities centraal staat. We willen de successen van de afgelopen jaren vieren en samen de weg vooruit verkennen. Er is ruimte voor verdieping en inhoud, maar zeker ook voor ontmoeting…

Read More

25 miljoen euro voor grensoverschrijdende innovatie

Vanaf 1 september 2023 is de eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland open. Kleine en middelgrote ondernemingen die over de landsgrenzen heen samenwerken en innoveren kunnen subsidie aanvragen voor innovaties die maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Maatschappelijke uitdagingen stoppen niet aan de landsgrenzen. Kwesties als duurzaamheid, energie-efficiëntie, technologische vooruitgang en gezondheidszorg vereisen gezamenlijke inspanningen vanuit verschillende perspectieven en…

Read More

NWA-ORC 2023 nu open voor onderzoeksvoorstellen

Jaarlijks stelt De Nationale Wetenschapsagenda – Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) subsidierondes open voor consortia om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken. De onderzoeksthema’s zijn bekend gemaakt en de NWA-ORC is nu open voor vooraanmeldingen (verplicht om een aanvraag in te dienen). Het aanmelden van uw initiatief kan tot…

Read More