Aanmelden EU CAP netwerk workshop ‘Innovative arable crop protection – using pesticides sustainably’

Het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie (DG AGRI) en de ondersteuningsfaciliteit voor innovatie en kennisuitwisseling | EIP-AGRI organiseren samen de workshop ‘Innovatieve akkerbouw – duurzaam gebruik van pesticiden’. Dit evenement vindt plaats in Amsterdam van woensdag 19 t/m vrijdag 21 april 2023. De workshop zal zich richten op het uitwisselen van kennis…

Read More

Call Human Capital: Learning Communities is open

De call ‘Human Capital, learning communities nodig voor maatschappelijke en technologische transities (KIC)’ is open en richt zich op hoe met learning communities innovatieversnelling kan worden bereikt. De sluitingsdatum is 16 mei 2023 14:00 uur en de te onderzoeken learning communities dienen actief te zijn in Landbouw, Water en Voedsel, Energietransitie en Duurzaamheid, Veiligheid. en…

Read More

Gezocht: ideeën voor pilots voor Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

We kunnen de ergste onomkeerbare gevolgen van klimaatverandering nog voorkomen. Maar dat lukt alleen als wetenschappers samen met relevante maatschappelijke partijen en organisaties intensief samenwerken aan oplossingen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de oprichting van het nieuwe Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) dat als doel heeft om de benodigde kennis op te doen…

Read More

Drie NWO-projecten zoeken aanpassingen aan microbioom voor duurzamere land- en tuinbouw

NWO wijst in totaal 5,5 miljoen toe aan drie ingediende projecten binnen het programma ‘Microbioom: gezond van bodem naar dier & mens en terug’. 27 Publieke en private partners leggen in totaal nog eens 1,25 miljoen euro in. 13 nationale en internationale kennisinstellingen nemen deel aan de projecten. Micro-organismen zijn belangrijk voor de weerbaarheid van…

Read More

Aanmelden voor NWO Life2023 vanaf nu mogelijk

De registratie voor NWO Life2023 is vanaf nu geopend. Ook is het nu mogelijk om abstracts in te dienen. Tijdens het congres komen levenswetenschappers samen om te ontdekken, te verbinden, te discussiëren en inspiratie op te doen. Het programma van NWO Life2023 bestaat uit een plenair gedeelte met keynote- en uitgenodigde sprekers en 5 parallelle…

Read More

Inschrijving Impactprijs Groen Onderwijs 2023 geopend

Studenten en leerlingen zijn tijdens hun studie al bezig met de maatschappelijke uitdagingen van de groene sector. De Groenpact Impactprijs is een prachtige kans om leerlingen, studenten en groene oplossingen in het zonnetje te zetten voor pers en publiek. De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de Groenpact Manifestatie op 1 juni bij Aeres Hogeschool in Dronten.…

Read More

Tuinbouw presteert goed: voorziet omringende landen van sierteelt, groente en fruit

De Nederlandse sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen doet het ook in 2022, ondanks hoge energieprijzen en geopolitieke verschuivingen, goed. Sierteelt, groente en fruit staan in de top van de Nederlandse agrohandel. De export van sierteelt en groente gewassen richt zich voornamelijk op omringende landen en zit in de top 4 van de exportwaarde van Nederlandse landbouwproducten.…

Read More

Join the hybrid seminar ‘from Farm to Fork’ China on Wednesday 22nd February

During the hybrid seminar ‘from Farm to Fork’ knowledge is shared about: Be inspired by speakers of: The Farm to Fork hybrid seminar is a must-attend for Chinese growers, governmental departments, education and training institutes, and individuals active in the field of protected horticulture industry chain in China and the Netherlands. It is organized by…

Read More

Netwerkborrel Let’s Connect- 1 februari

Op woensdag 1 februari gaan horti-experts Maren Schoormans, CCO bij Honest AgTech en Peter Ravensbergen, Expertleider Tuinbouw bij Wageningen University & Research (WUR( in op de toekomst van de tuinbouw. Zij schreven de blauwdruk ‘Horticulture Tomorrow’, gebaseerd op de input van 20 ondernemers en experts uit de sector, die in klankbord-sessies bij elkaar kwamen. Ze…

Read More

Impact of Science Conference in Halifax – 19-21 June 2023

The 11th international conference on the Societal Impact of Science will be held in Halifax, Canada on June 19th – 21st 2023! The need for science to tackle challenges our world faces is not a new phenomenon, but has increasingly grown on a global scale, with the world facing pandemics, environmental changes and societal struggles.…

Read More