Scenario-analyse geeft tuinbouwondernemer grip op de toekomst

vrijdag, 20 november, 2020

Vanaf 18 november kan iedere tuinbouwondernemer in Nederland aan de slag met een speciaal voor het cluster ontwikkelde scenario-analyse. Deze toekomstscenario’s vormen een handig gereedschap wat tuinbouwbedrijven helpt bij het maken strategische keuzes in onzekere tijden. De website tuinbouwscenarios.nl is ontwikkeld op initiatief van de Crisisorganisatie Corona Tuinbouw en in samenwerking met ACCEZ.

Greenports Nederland richtte direct in maart een voortvarend en brede crisisorganisatie in om een beeld van de pandemie te krijgen. Er zijn scenariostudies bijgekomen die inzicht geven in de ketens en de markten van morgen. Met gelijk al een website die helpt om bewust de juiste keuzes te maken. En ook daarin ken ik de lonende mentaliteit van de sector. Goed gereedschap is immers het halve werk. De andere helft is denken in mogelijkheden.’ – Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over Toekomsten voor de tuinbouw

Stevig fundament
Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit- en rondom het tuinbouwcluster schreven samen vier extreme, en toch plausibele, toekomsten voor het tuinbouwcluster. Ze zijn op maat gemaakt, op basis van de zorgen die het meest leven in de tuinbouwsector en uitgewerkt voor bedrijven in de voedingstuinbouw, siergewassen, uitgangsmaterialen en techniek & toelevering. Een ondernemerspanel van ruim dertig vooraanstaande tuinbouwondernemers vormden een slijpsteen en essentieel toetsingskader voor de bruikbaarheid van de scenario’s. Volgens Judith Schueler, directeur van ACCEZ, ligt er een stevig fundament om op verder te bouwen. ‘Deze scenario’s zijn een uitnodiging aan iedereen in het tuinbouwcluster om het gesprek aan te gaan, aan de directietafel, met collega’s in het bedrijf en met anderen daarbuiten.’

Over Toekomsten voor de tuinbouw
ACCEZ ontwikkelde, in opdracht van de Corona Crisisteam Tuinbouw van Greenports Nederland, een instrument om te kunnen navigeren in onzekere tijden: toekomstscenario’s voor het Nederlandse tuinbouwcluster. Deze studie was niet tot stand gekomen zonder de waardevolle en vrijwillige bijdragen van het World Horti Center, LDE Centre for Sustainability, TNO, provincie Zuid-Holland, Greenports Holland, Rabobank en Achmea Agro. Kijk voor meer informatie op de website tuinbouwscenarios.nl.

Over ACCEZ
ACCEZ is een not-for-profit projectorganisatie die de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers rondom transdisciplinaire transitievraagstukken begeleidt en versnelt.