Van start

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen biedt aan bedrijven en kennisinstellingen de volgende mogelijkheden:

- Oproep cross-sectorale projecten TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
- deelname in een High Tech to Feed the World (HT2FtW) project;
- ondersteuning van het MKB door inzet van innovatiemakelaars;
​- deelname aan de MIT (MKB Innovatieregeling Topsectoren);
- deelname in een Seed Money Project voor internationale samenwerking;
- het (laten) uitvoeren van onderzoek bij DLO, TNO en andere kennisinstellingen.

Oproep cross-sectorale projecten TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
In navolging op de getekende samenwerkingsovereenkomst op de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem tussen TKI Watertechnologie en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen worden partijen uit beide sectoren gevraagd gezamenlijke projectvoorstellen in te dienen. De beide topsectoren werken samen om de tuinbouw onder glas, de tuinbouw in de open grond en de akkerbouw tot de meest circulaire ter wereld te maken, en de voedselveiligheid in de keten nog verder te vergroten.

Download de volledige tekst van de oproep en download het projectformat.

Oproep voor projectvoorstellen High Tech to Feed the World (HT2FtW)
Met de High Tech to Feed the World (HT2FtW) cross-over is de afgelopen 2 jaar een mooie basis gelegd voor innovatie in de agrihortifoodtech-sector. De topsectoren Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen hebben gezamenlijk ingezet op acht nieuwe projecten, waarvan drie echte crossovers met inzet vanuit twee topsectoren. Ook dit jaar willen de drie topsectoren een bijdrage leveren aan het cross-over programma en hebben gezamenlijk een call for proposals gelanceerd voor nieuwe projecten. Indienen van projectideeën kan voor 1 mei a.s.

Download de volledige tekst van de oproep (inclusief de formats voor projectidee en projectvoorstel).

Innovatiemakelaars
​Voor hulp bij het vinden van de juiste netwerkpartners en clusters en met vragen over ondersteuning bij innovatietrajecten kunt u direct contact opnemen met een van de Innovatiemakelaars.

MIT (MKB Innovatieregeling topsectoren)
In de MIT Regio en Topsectoren werken het Ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) vanuit een gezamenlijke instrumentenkoffer met het doel om nationale en regionale innovatiestimuleringsinstrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden. ​De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten en kennisvouchers. Adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten worden regionaal aangeboden, kennisvouchers waren alleen landelijk beschikbaar. De MIT-regeling gaat op 11 april 2017 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunt u vanaf 3 juli 2017 aanvragen. Dit jaar is het budget € 55,75 miljoen. Wacht niet te lang met voorbereiden van uw aanvraag: de afhandeling van de aanvragen gebeurt (met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten dat een tendervorm heeft) op volgorde van binnenkomst. De sluiting van alle instrumenten is 7 september 2016.

Meer info vindt u op de site van RVO.

Internationale Seed Money Projecten
Met Seed Money Projecten worden MKB-ers uit de agrifoodsector ondersteund bij de opstart van innovatieve, internationale samenwerkingsverbanden. In de projecten staat de vorming van een consortium centraal. Ieder jaar wordt een call open gesteld. Seed Money Projecten dienen als opstart (ofwel als ‘seed’), waarbij veelal een vervolgproject wordt geformuleerd. Voorwaarde voor een Seed Money Project is dat een lokale probleemeigenaar (bedrijven en/of overheden) participeert. Voor 2017 is het beschikbare budget 400.000 euro. Met het budget kan de indiener experts van Wageningen UR inhuren. De call is tot 24 april 2017 (12.00 uur) geopend.