Ziektewerenheid in de champignonteelt

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1509-050
Koepel: Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid
Looptijd: 2016 - 2020
Budget publiek: € 752.000
Budget privaat: € 440.000
Projectleider: Dr. Ir. J.M. van der Wolf / e-mail: Jan.vanderWolf@wur.nl
Kennisinstelling: DLO

SAMENVATTING
Champignon (Agaricus bisporus) is een van de meest gekweekte, eetbare paddenstoelen in de wereld en beslaat 40% van het totale volume. Nederland heeft een vooraanstaande positie in de wereldwijde productie van, en handel in, eetbare paddenstoelen. Nederland is mondiaal de vierde producent en de tweede exporteur van champignons. In de huidige hoogproductieve teeltschema’s van champignons kan de productie, mede onder invloed van seizoensinvloeden, sterk negatief worden beïnvloed door het optreden van bacterie- en schimmelziekten die gerelateerd kunnen zijn aan kwaliteitsverschillen van compost en aan de herkomst en de kwaliteit van dekaarde. Deze problemen leiden voor de telers tot productieverlies, lager plukrendement (hogere arbeidskosten) en kortere “shelf life” van de Nederlandse champignon (imagoverlies bij de consument).

De uitdaging voor dit PPS-project is om door intensieve samenwerking met alle schakels in de champignonketen én door fundamenteel onderzoek inzicht te krijgen in: (a) de populatiedynamiek van pathogene én nuttige micro-organismen (antagonisten en organismen betrokken bij de knopvorming van champignons) in compost en dekaarde in hoogproductieve teeltsystemen, (b) de omstandigheden waaronder in het substraat aanwezige pathogenen leiden tot symptoomontwikkeling op champignons, en (c) hoe de eigenschappen van dekaarde, teeltmaatregelen en klimaatcondities optimaal gestuurd kunnen worden op een duurzame, ziekte-vrije productie van champignons.

VOORTGANG 2016
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2016 van Ziektewerenheid in de champignonteelt.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Ziektewerenheid in de champignonteelt.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Ziektewerenheid in de champignonteelt.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Ziektewerenheid in de champignonteelt.