Weerbaarheid

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18123
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd:
2019 - 2021
Budget publiek: € 464.000
Budget privaat: € 224.000
Projectleider: Leo van Overbeek / leo.vanoverbeek@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen Research Glastuinbouw, Biointeracties, Plantgezondheid

SAMENVATTING
Dit project onderzoekt wat de succesbepalende factoren zijn van weerbaarheid bevorderende micro-organismen en stoffen, denkend vanuit gewas, micro-organismen, teeltsysteem en omgevingsfactoren. Wat zijn de achterliggende mechanismen?

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Weerbaarheid.