Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18055
Thema:  Energie & Water
Looptijd:
2019 - 2022
Budget publiek: € 644.000
Budget privaat: € 768.500
Projectleider: Jim van Ruijven / jim.vanruijven@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, KWR

SAMENVATTING
Dit onderzoek levert nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het telen van gewassen met een lagere kwaliteit water (hogere concentratie natrium). Daarmee komt een emissieloos teeltsysteem dichterbij.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten.