Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18055
Thema:  Energie & Water
Looptijd:
Budget publiek: € 830.000
Budget privaat: € 861.000
Projectleider: Jim van Ruijven / jim.vanruijven@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw, KWR

SAMENVATTING
Dit onderzoek levert nieuwe wetenschappelijke inzichten voor het telen van gewassen met een lagere kwaliteit water (hogere concentratie natrium). Daarmee komt een emissieloos teeltsysteem dichterbij.