Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: 1605-016; 1605-056; 1605-071; 1605-099
Thema: Energie & Water
Looptijd: 2017 - 2019                    
Budget publiek: € - 
Budget privaat:  € - 
Projectleider:   Ellen Beerling / ellen.beerling@wur.nl
Kennisinstelling: Wageningen UR Glastuinbouw / KWR

SAMENVATTING
Teelten onder glas hebben vanaf 2018 een verplichting om lozingswater dat gewasbeschermingsmiddelen bevat te zuiveren (voor collectieven uiterlijk vanaf 2021). Daarnaast heeft de glastuinbouwsector met de overheid afgesproken naar een (nagenoeg) nul emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 toe te werken. Beiden zijn noodzakelijk om de waterkwaliteit in tuinbouwgebieden drastisch te verbeteren.

Dit project heeft als doel oplossingen te ontwikkelen waarmee de tuinbouwsector kan voldoen aan de noodzaak om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen (en nutriënten) naar het oppervlaktewater te minimaliseren, om daarmee maatschappelijk draagvlak en license to operate te behouden.

VOORTGANG 2017
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2017 van Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten.

VOORTGANG 2018
Bekijk hier de eindrapportage van Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten, WP1 + WP2.
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2018 van Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten, WP3 + WP4.

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de eindrapportage van Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten, WP3 + WP4.