Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen

PROJECTINFORMATIE
Projectnummer: TU18049
Thema:  Duurzame Plantaardige Productie
Looptijd: 
2019 - 2023
Budget publiek: € 456.000
Budget privaat: € 502.000
Projectleider: Martin Verbeek / martin.verbeek@wur.nl
Kennisinstelling: 
Wageningen University & Research

SAMENVATTING
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een duurzame, effectieve en klimaatbestendige set beheersmaatregelen tegen virusinfecties, waardoor zowel het percentage pootaardappelen die bij de nacontrole worden afgewaardeerd als het aantal bespuitingen met chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluizen kan dalen. 

VOORTGANG 2019
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2019 van Virus- en vectorbeheersing in pootaardappelen.